Regulament

REGULAMENT
pentru procesul de proiecte locale bazate pe selecție participativă a inițiativelor grupurilor informale de tineri în Timișoara

- ediția 2017 -

INTRODUCERE

Scopul proiectului Com’on Timișoara este derularea unui proces participativ bazat pe implicarea tinerilor în comunitate. Pe baza rezultatelor obținute, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș va premia inițiative ale unor grupuri informale de tineri din localitate care au legătură cu obiectivul competiției, și anume acela de a implementa proiecte în diferite locații în Timișoara. 

Obiectivul strategic este crearea unui portofoliu de cel puțin 30 de proiecte propuse de către tineri și adresate comunității locale, proiecte care vor contribui la participarea activă a locuitorilor în viața comunității, se vor derula în spații publice și comunitare și vor asigura accesul liber fără o barieră financiară (bilet). Bugetul total alocat în mod direct activităților culturale, educative, sportive, civice etc. preconizate a se realiza va fi de aproximativ 72.000 lei (care includ taxele aferente). Bugetul maxim pentru o propunere de proiect este de 2000 lei. 

Proiectul își propune implicarea cetățenilor din Timișoara într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a (unei părți din) bugetului public. 

„COM’ON Timișoara” este denumirea aleasă pentru această inițiativă. COM’ON dorește să transmită spiritul acestui proiect, faptul că este un proiect al întregii comunități, dar conține și un îndemn des folosit în limba engleză, un fel de HAIDE, care îndeamnă la participare.

    BAZELE COM’ON TIMIȘOARA

Misiunea 

Misiunea proiectului este de a întări rolul și sprijinul acordat tinerilor și a grupurilor informale formate de către ei în participarea activă a acestora la schimbarea societății, printr-un proces de dezvoltare urbană sustenabilă, responsabilă și inclusivă, prin împărtășirea spațiului, culturii, puterii, muncii, bucuriei, viziunii și valorilor europene comune, abordând teme precum responsabilizarea și susținerea tinerilor, mobilitatea, informarea și dialogul structurat, în cadrul unui program de un an în Timișoara, program care este încadrat în strategia locală pentru tineret.

Obiectivele inițiativei:

 • să implicăm comunitatea locală prin proiecte și activități de tineret;
 • să activăm tinerii și organizațiile lor în cadrul acestui proces de dezvoltare urbană;
 • să sporim cooperarea sustenabilă între organizațiile locale, naționale și europene;
 • să creăm un parteneriat durabil între autoritățile locale, tineri, ONG-uri de tineret și alte instituții cu responsabilitate în sectorul de tineret;
 • să creăm mecanisme de participare durabile pentru tineri și să creăm oportunități de carieră mai bune pentru tinerii talentați;
 • să creăm condițiile necesare pentru a susține inovațiile, ideile creative ale tinerilor;
 • să creăm mecanisme financiare durabile pentru susținerea proiectelor și structurilor de tineret. 

   

     GENEZA COM’ON TIMIȘOARA 

COM’ON TIMIȘOARA este un proiect dezvoltat și implementat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) cu finanțare din partea Primăriei Municipiului Timișoara prin programul de finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local  pentru activități nonprofit culturale și de tineret de interes local conform HCL 40/29.07.2016 și cofinanțare din partea BCR (Banca Comercială Română). Proiectul a fost inițiat împreună cu sprijinul acordat de către Grupul PONT, inițiator al programului cu același nume din Cluj-Napoca.

 

ORGANIZATORI ȘI PARTENERI

Com’On Timișoara ’17 este realizat pe baza unui parteneriat format între Fundația Județeană pentru Tineret Timiș și Primăria Timișoara.

 

CINE POATE PARTICIPA ÎN CADRUL ACESTUI DEMERS?

Participarea este deschisă oricărui grup de inițiativă format din minim 3 tineri care locuiesc în Timișoara (inclusiv elevi sau studenți înscriși într-o instituție educațională din Timișoara) și care au vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani. Nu există nici un fel de restricție cu privire la pregătire/experiență, sex, etnie etc. 

Sunt acceptate doar inițiative depuse în echipă. O echipă cu același nume și având în componență aceiași membri poate propune un număr maxim de 3 inițiative.

 

CE PROIECTE POT FI FINANȚATE?

    TEMA INIȚIATIVELOR DIN CADRUL COM’ON TIMIȘOARA

 

Activitățile eligibile pentru COM’ON Timișoara trebuie să se încadreze în una din cele două dimensiuni ale strategiei locale de tineret (https://goo.gl/ZbBR7Y ):

Tineri pentru societate

 • Participare publică (Stimularea participării publice a tinerilor și optimizarea identificării nevoilor tinerilor)
 • Mediu și ecologie (Se încurajează comportamentul pro-mediu și promovarea acțiunilor ecologice)
 • Social/umanitar (Activități ce privesc prevenirea infracționalității în rândul tinerilor, creșterea siguranței în Complexul Studențesc)
 • Economie (Antreprenoriat și consultanță în domeniul economic, inițiative de economie socială)

 

Dezvoltarea personală și profesională

 • Consiliere (Optimizarea serviciilor de consiliere și implementarea unor sisteme de feed-back mai performante în școli și universități pentru asigurarea calității procesului didactic, combaterea discriminării și corupției)
 • Educație formală (Activități cu impact asupra optimizării procesului educațional și dezvoltarea infrastructurii educaționale, promovarea identității locale în școli, facilitarea intrării în viața profesională, includerea unor elemente de dezvoltare personală în sistemul formal de educație)
 • Educație non-formală (Organizarea de activități de educație non-formală pe diferite teme, cu dimensiuni atât naționale cât și internaționale)
 • Sport (Promovarea practicării sportului în rândul tinerilor și dezvoltarea infrastructurii pentru activități sportive de masă în cartiere din Timișoara, evenimente și concursuri adresate diferitelor categorii de tineri - pe cartiere, categorii de vârstă, discipline sportive etc.)
 • Cultură (Susținerea creației și expresiei artistice a tinerilor, activități inovative și creative de educație culturală, atragerea diferitelor categorii de tineri spre manifestări culturale, activități specifice diferitelor comunități culturale, încurajarea unui climat de respect și înțelegere interculturală, dezvoltarea competențelor interculturale prin parteneriate internaționale, promovarea patrimoniului local, activități culturale în spații neconvenționale)
 • Timp liber - divertisment (Organizarea de activități ce privesc timpul liber și divertismentul, asigurarea/îmbunătățirea infrastructurii ce permite aceste activități, promovarea turismului)
 • Colaborare - integrare între tineri (Oferirea unui cadru flexibil și adaptat prin care tinerii să poată să își ofere reciproc sprijin și să învețe unii de la alții, programe de mentorship, organizarea de evenimente pentru integrarea studenților de anul I veniți din alte orașe)

 

    PRINCIPIILE ACESTUI PROCES PARTICIPATIV 

Organizatorii propun ca inițiativele propuse să țină cont de următoarele aspecte:

 • prin demersurile propuse de grupurile informale de inițiativă de tineret se dorește implicarea întregii comunități timișorene, implicarea tinerilor care fac parte din diverse grupuri socio-culturale și categorii de vârstă;
 • de asemenea, se încurajează acele inițiative ce implică în mod creativ și spectatorii la acțiunile propuse și se derulează în locații din diverse zone ale municipiului Timișoara. Proiectele se vor desfășura exclusiv pe raza municipiului Timișoara;
 • se încurajează de asemenea inițiativele ce se doresc a fi derulate în cartierele timișorene (în afara centrului) ;
 • Com’ON Timișoara 2017 nu dorește să sprijine inițiative ce impun o barieră financiară de acces pentru participanți. Accesul la activitățile proiectelor propuse va fi liber pentru public (nu se vor percepe taxe de participare/bilete de intrare sau donații);
 • proiectele răspund într-un mod inovator unor nevoi identificate la nivelul comunității;
 • proiectele permit obținerea unor rezultate clare, vizibile și care pot avea impact cel puțin pe termen mediu,
 • proiectele oferă condiții sigure de petrecere a timpului liber pentru tineri și pentru adulți;
 • proiectele identifică și mobilizează și alte resurse (financiare și non-financiare) din comunitate.
 • proiectele sunt coordonate și implementate de către tineri

 

    CE PROIECTE NU POT FI FINANȚATE 

Pentru a respecta atât principiile acestui demers cât și legislația în vigoare, anumite categorii de cheltuieli nu pot fi finanțate în cadrul inițiativelor:

 • inițiative care nu se înscriu în obiectivele și activitățile acestui proiect;
 • inițiative care nu sunt redactate pe baza formularului tip al concursului;
 • cereri de finanțări individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
 • împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte încheiate sau în curs de desfășurare;
 • inițiative de natură politică;
 • inițiative care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;
 • inițiative cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;
 • inițiative care încurajează consumul de tutun/alcool/droguri;
 • inițiative inițiate/implementate de alte categorii de vârstă decât 14-35 ani. 

Toate inițiativele propuse în cadrul acestui demers vor fi verificate din punctul de vedere al acestor condiții înainte supunerii acestora spre votul public.

 

CATEGORIE SPECIALĂ ÎN COMPETIȚIE ÎN 2017: PROIECTE PROPUSE DE TINERI CU OPORTUNITĂȚI REDUSE

 

Pentru asigura accesul unor categorii de tineri cu oportunități reduse la acest proiect, se creează o categorie specială de finanțare pentru aceste grupuri. 

Categoria specială cu oportunități reduse se referă la proveniența și starea curentă a membrilor grupului de inițiativă și nu la grupul țintă adresat de aceasta. Pentru a fi considerat un grup de tineri cu oportunități reduse, toți membrii trebuie să aparțină acestei categorii speciale. 

Următoarele categorii pot fi considerate ca și situații cu oportunități reduse:

 • diferențe culturale majore;
 • dizabilități și probleme de sănătate;
 • obstacole economice și/sau sociale;
 • obstacole educaționale;
 • obstacole geografice și de accesibilitate.   

 

Totuși, ca și principiu general, se recomandă tuturor grupurilor de inițiativă ca, pe măsura posibilităților, să implice în activitatea lor tineri aparținând unor categorii defavorizate. 

Statutul de categorie de tineri cu oportunități reduse se va evidenția în formularul de propunere a inițiativei prin bifarea acestei opțiuni și printr-o scurtă motivare din partea grupului. 

Un număr de 5 proiecte din această categorie specială vor fi finanțate prin acest proces participativ. Voturile primite pentru aceste inițiative speciale vor fi contabilizate separat, iar o clasificare specială pentru aceste proiecte va fi, de asemenea, publicată. Finanțările vor fi acordate și în acest caz pe baza numărului voturilor din cadrul acestei categorii speciale.

 

PROCEDURA DE APLICARE

    ÎNSCRIEREA ÎN PROCES

Înscrierea în prima etapă de concurs se face prin completarea și încărcarea online a unui formular de inițiativă prin intermediul paginii de web http://timisoara.com-on.ro/. Ca o măsură specială, există posibilitatea de a depune formularele în format fizic. În acest caz, fiecare grup de inițiativă trebuie să prezinte atât formularul (sau formularele) de inițiativă cât și formularul de prezentare a grupului de inițiativă. 

Un grup de inițiativă poate propune maxim 3 inițiative. Pentru fiecare inițiativă se va completa un formular separat în cadrul sistemului de aplicare de pe pagina web http://timisoara.com-on.ro/

Fiecare inițiativă va fi înscrisă oficial în limba română. În caz de nevoie facilitatorii comunitari pot oferi asistență în adaptarea descrierilor pentru limba română pentru grupurile informale care aparțin unor minorități naționale sau unor comunități de străini din Timișoara. 

Facilitatorii comunitari implicați în demers pot fi contactați personal, telefonic sau online prin modurile prezentate pe pagina de web http://timisoara.com-on.ro/.

 

    VERIFICAREA TEHNICĂ 

Această etapă presupune analizarea proiectelor înscrise în concurs:

Prin prisma fezabilității proiectului: fiecare inițiativă supusă votului public este realista și realizabila. Verificarea se va derula atât pe parcursul perioadei de pregătire a formularelor de inițiativă, cât și după termenul limită de prezentare a formularelor de inițiativă.

Prin prisma Criteriilor de eligibilitate:

 • Aplicația a fost trimisă până la termenul limită stabilit prin prezentul regulament.
 • Aplicația a fost trimisă pe baza formularului tip de concurs și a fost înscrisă în competiție prin platforma http://timisoara.com-on.ro/ sau în cazuri speciale în format tipărit la sediul FITT  (Str. Arieș nr. 19, Timișoara, depunere personală).
 • Proiectul este propus de un grup de cel puțin 3 tineri ai căror membri au vârsta cuprinsă între 14 și 35 ani.
 • Proiectul se desfășoară pe raza Municipiului Timișoara.
 • Proiectul oferă acces liber publicului la activitățile desfășurate, fără o barieră financiară (bilet).
 • Proiectul respectă principiile și valorile COM’ON Timișoara  și ale conceptului candidaturii municipiului Timișoara pentru titlul de Capitală Europeană a Tineretului 2020.
 • Proiectul respectă criteriile bugetare de la punctul 6.

Recomandăm contactarea directă a coordonatorilor înainte de termenul limită de prezentare a formularelor, în cazul în care un grup de inițiativă nu este sigur dacă inițiativa propusă de ei respectă aceste criterii sau nu.

 

    DECIZIA PUBLICĂ – VOTUL 

Proiectele considerate eligibile vor intra într-un proces de clasificare prin intermediul unui vot public pe propria răspundere a rezidenților din Timișoara. Mecanismul de vot se va derula online și va funcționa la adresa http://timisoara.com-on.ro/

Votul se derulează exclusiv online în perioada menționată la capitolul etape și calendar. Orice persoană care se declară pe propria răspundere persoană rezidentă din Timișoara are dreptul la vot. 

Un votant are posibilitatea să voteze pentru maxim 15 de inițiative. Votul se închide înainte de miezul nopții a ultimei zile. 

Autentificarea pentru vot se realizează prin intermediul unui utilizator personal Facebook. În momentul declarației pe propria răspundere sistemul de vot salvează informațiile. 

După derularea procesului de vot, organizatorii vor face un control aleatoriu cu privire la voturile primite de diferitele inițiative.

 

BUGET

    SUMA MAXIMĂ ACORDATĂ 

Grupul de inițiativă poate propune un proiect cu un buget maxim de 2000  lei.

 

ATENȚIE: Dacă proiectul are un buget mai mare de 2000 lei, este responsabilitatea grupului de inițiativă asigurarea fondurilor complementare peste această limită.

 

    TIPURI DE COSTURI 

Costurile prezentate de grupul de inițiativă trebuie să fie în concordanță cu activitățile propuse prin descrierea oferită în formular. Facilitatorii comunitari vor putea oferi asistență grupurilor de inițiativă în planificarea lor de buget înainte de termenul limită de încărcare online a formularelor de inițiativă. 

Lista cheltuielilor neeligibile în buget cuprinde următoarele: 

 • alcool, tutun,
 • achiziții de teren,
 • achiziții de autovehicule,
 • abonamente de telefon,
 • alte achiziții de echipamente sau de obiecte de inventar,
 • salarii sau orice alte venituri ale membrilor grupurilor de inițiativă.

   

Prin acest demers se va sprijini un număr de 30 de inițiative din bugetul public alocat de Municipiul Timișoara,  dintre care 5 inițiative care sunt propuse de tineri cu oportunități reduse. 

Numărul inițiativelor ce pot fi înscrise în campania de strângere de fonduri din comunitate este nelimitat.

 

ETAPELE ȘI CALENDARUL MECANISMULUI DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ PENTRU GRUPURILE DE INIȚIATIVĂ*

 

Com’On Timisoara  se derulează după următorul calendar estimativ:

 • 16 octombrie 2017: Platforma de înscriere a grupurilor de inițiativă și a inițiativelor este operațională și grupurile de inițiativă pot să înceapă înscrierea proiectelor.
 • 21 noiembrie 2017, ora 17:00 Termenul limită de înscriere a inițiativelor online.
 • 21 - 23 noiembrie  2017: Termenul de verificare tehnică a inițiativelor propuse și publicarea listei proiectelor care intră în procesul de vot.
 • 24 noiembrie 2017 -  1 decembrie 2017: Perioada de derulare a mecanismului de decizie prin vot.
 • 3 decembrie 2017: publicarea listei câștigătorilor finanțării din bugetul COM’ON Timișoara 2017.

 

*Datele sunt estimative și pot fi subiectul unor modificări. Orice modificare va fi anunțată pe pagina de web http://timisoara.com-on.ro/ .

 

IMPLEMENTAREA INIȚIATIVELOR

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș este entitatea care asigură cadrul legal și sprijin pentru implementarea inițiativelor selectate în urma acestui proces participativ. 

 

Implementarea inițiativelor se materializează parcurgând următorul proces:

 • Forma legală a acordării finanțării este premiul.
 • Acordarea premiului se face după semnarea unui contract între finanțator și beneficiar, contract în cadrul căruia părțile își dau acordul asupra cheltuielilor care vor fi efectuate în cadrul planului de activități, prevăzut în anexa de la contract.
 • Fundația Judeteana pentru Tineret Timis  va asigura finanțarea inițiativelor din resurse proprii, pre-finanțarea Primăriei
 • Premiile vor fi plătite de către Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, în numerar, cu dispoziție de plată, sau în contul bancar al beneficiarului (reprezentantul grupului de inițiativă) eligibil, cu ordin de plată, în limita fondurilor disponibile. În situația în care în perioada respectivă nu există disponibilul de bani în contul proiectului, plățile vor fi efectuate imediat ce situația financiară a contului de proiect va permite.
 • Înainte de semnarea documentelor de preluare a premiului, grupul de inițiativă se obligă să procure toate aprobările și acordurile legale necesare implementării inițiativei.
 • Premiul se va aloca numai grupurilor de inițiativă care obțin acordurile legale necesare. Obținerea acestor acorduri și aprobări este responsabilitatea reprezentanților grupului informal.
 • Implementarea inițiativei propuse în cadrul Com’ON Timișoara cade în responsabilitatea grupului informal prin intermediul reprezentantului său oficial. Cu ocazia implementării fiecare grup informal va respecta aspectele vizuale ce trebuie respectate atât în comunicarea online, cât și comunicarea prin materiale tipărite și vizibilitate la fața locului.
 • Grupul informal va realiza un raport narativ despre inițiativa implementată care va descrie conform unui model de raport inițiativa realizată, anexând și o documentare a inițiativei prin imagini, eventuală prezență online și în presă.
 • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș va solicita completări la raport sau îl va accepta.

ACCEPTAREA TERMENELOR ȘI CONDIȚIILOR

Înscrierea unui grup de inițiativă și a unei inițiative în procesul de selecție implică acceptarea fără rezerve a termenilor prezentului regulament și înscrierea datelor personale în baza de date a Organizatorului. 

 

CONTACT

Mai multe detalii privind proiectul COM’ON Timisoara  puteți obține pe pagina web http://timisoara.com-on.ro/ și datele de contact prezentate acolo, respectiv la adresa de mail: initiative@fitt.ro.

 

 

Inițiatori, Parteneri, Sponsori
 • Fundația Județeană pentru Tineret Timiș
 • Primăria Municipiului Timișoara
 • Grupul PONT
 • BCR